Ga naar hoofdinhoud

Nu echt integraal aan de slag voor de klant!

Direct aan de slag om een betere dienstverlening te realiseren voor uw klant!
Veel organisaties hebben extra last van de crisis, omdat ze eigenlijk niet efficiënt genoeg met hun aanwezige kennis omgaan: er gaat intern teveel kennis gewoon verloren, omdat seniors met pensioen gaan, en er wordt intern onvoldoende integraal samengewerkt om de aanwezige kennis optimaal te benutten, dan wel de huidige klant nog beter van dienst te kunnen zijn.
Het zijn lastige tijden, er vallen bedrijven om en dus is het ook voor uw organisatie belangrijk dat u dagelijkse dienstverlening naar uw klanten optimaal is in termen van kwaliteit en efficiency. Tevens realiseert u zich namelijk ook heel goed dat uw klant steeds kritischer wordt op de prijs-kwaliteitverhouding van wat hij inkoopt.

Belangrijkste oorzaak voor dit gebrek aan efficiency, zo analyseer ik in mijn dagelijkse contacten met private- en publieke organisaties, is de handhaving van oude communicatiepatronen: de Salesafdeling is driftig op zoek naar kansen, leads en het binnenhalen van andere commerciële projecten, en tegelijkertijd loopt de interne communicatie, -samenwerking en afstemming nog steeds langs de vertrouwde verticale afdelings- en businesslijnen. En tevens is er geen gerichte uitwisseling van de kennisgoeroes van de organisatie(toch vaak de seniore medewerkers met jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende projecten) jongere generaties. Herkent u deze patronen ook voor uw eigen organisatie?
Toch wilt u, volkomen terecht, van die oude gewoonten en niet-effectieve samenwerking af, want het gaat ten koste van optimale kwaliteit en efficiency voor uw bestaande- en toekomstige klant en dus kost het uw organisatie gewoon geld.

Er zijn een aantal belangrijke interventies die u dient te ondernemen in uw organisatie om ook echt meer integrale communicatie en –samenwerking binnen uw organisatie te bereiken. Dit betreffen:
· Het stimuleren van netwerken en netwerkgedrag;
· Het ontwikkelen van meer ondernemerschap en lef;
· Het introduceren en structureren van mentoring;
· EigenWIjs Leiderschap als middel om vaste patronen te doorbreken;
Ik zal de komende artikelen in deze nieuwsbrief alle facetten van deze interventies zorgvuldig en uitvoerig belichten, en ik ga u de komende weken uitdagen om, via mail, webinar en/of andere digitale middelen (e-course)hiermee aan de slag te gaan. Uw klant wacht immers niet!!

Als start geef ik u hierbij nu alvast 3 concrete tips om netwerken zodanig te organiseren dat het een wezenlijke bijdrage levert aan de dienstverlening aan uw klant:

1. Organiseer netwerkbijeenkomsten
Zeker als uw organisatie uit meerdere fysieke vestigingen bestaat, is het zinvol om rondom gerichte thema’s netwerkbijeenkomsten te organiseren, waarbij u zorgvuldig nadenkt over welke functiedisciplines u hierbij uitnodigt, het tijdstip en vooral de locatie (inspirerend en zakelijk!). Denk hierbij ook praktisch en kostenbewust: bijvoorbeeld aan het einde van een training waar toch al meerdere disciplines aanwezig zijn nodigt u de directie uit.

2. Structureer de netwerkbijeenkomsten
Laat het verloop en dus het resultaat niet afhangen van de bereidheid en de initiatieven van uw medewerkers om elkaar echt op te zoeken en kennis uit te wisselen maar organiseer dit in de vorm van interventies, opdrachten, oefeningen etc. Zo is het fenomeen ‘speeddaten’ een zeer efficiënte structuur, of begint u een brainstorm aan de hand van een aantal prikkelende en organiseert u daarna in subgroepen de verdieping. Indien u hierover meer informatie wil nodig ik u vooral uit om geheel belangeloos mij even hierover te mailen of te bellen*)

3. Organiseer gerichte follow-up van de netwerkbijeenkomst.
Dus niet zoals maar al te vaak het patroon: het was gezellig, we hebben leuke mensen gesproken en ideeën opgedaan en dat was t. Nee, ook in uw structuur en vooral in uw afsluiting hebt u nagedacht over een gerichte follow-up van de deelnemers aan deze bijeenkomst. Zorg voor een concrete afsluitingsactie (meer dan het kaartje uitwisselen), bijv. in de vorm van bij de deur maakt u met agenda in de hand een afspraak, en zorg dat u via mail direct de volgende dag nog echt binnenkomt bij uw medewerker door te refereren aan de netwerkbijeenkomst met n prikkelende vraag en/of opdracht.

Netwerken is daarmee gericht, praktisch en vooral resultaatgerichte interventie geworden met als doel om kennis te delen en integraler te gaan denken en handelen. De andere broodnodige interventies om uw huidige- en toekomstige klant echt optimaal van dienst te kunnen zijn leest u in de komende artikelen.
Daarnaast faciliteer ik u de komende weken, op digitale afstand en indien gewenst ook persoonlijk, om er ook direct gericht mee aan de slag te gaan, want nogmaals: uw klant wacht niet, zelfs niet in vakantietijd!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *