Ga naar hoofdinhoud

Ik ben Willem van Leeuwen en ben eigenaar van het Buro voor EigenWijs Leiderschap.

Samen met een aantal deskundige collega’s begeleiden wij leidinggevenden in organisaties die nog meer service willen geven aan- en in verbinding willen zijn met hun veeleisende klanten en stakeholders. We voorzien hen van ongecensureerde feedback op de taal die ze gebruiken en op hun denken en doen. Daarbij interveniëren wij op een aangenaam, ontregelende manier en bieden wij een heldere taal en een verruimend denk- en handelingspatoon, zodat het dagelijkse werkgedrag van deze leidinggevenden en hun medewerkers wordt gekenmerkt door EigenWijs Leiderschap. Dat wordt zichtbaar in meer lef, vernieuwend denken en handelen, ondernemerschap en kwetsbaar durven zijn.

Dit doen we voor die organisaties die echt bereid zijn om te groeien en daarbij niets en niemand te willen sparen, omdat zij merken dat er toch nog te weinig lef is om daadwerkelijk elkaar aan te spreken en de leidinggevenden hierbij een voorhoede rol meer moeten gaan vervullen.

Hoe doen we dit? Samen met de directie en/of afdeling P&O/HR maken we een zorgvuldige diagnose in het opsporen van die patronen die deze organisatie belemmeren in zijn echte groei. Met behulp van onze adviezen en deskundigheid formuleren we de juiste interventies (on-the-job, of training of coaching), zodat uw mensen zich krachtiger met meer lef, minder angst, vernieuwender en daadkrachtiger gaan gedragen naar elkaar en naar de klant, waardoor er structureel een beter en hoger resultaat wordt gerealiseerd!